0599-610019 info@abobewind.nl

Curatele

Informatie over curatele van ABO Bewind

Curatele

Curatele is voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet ( meer) overziet. Het is de meest ingrijpende maatregel.

Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag over vrijwel niets meer zelfstandig beslissen. Dit betekend dat een curator wordt benoemd om de betrokkene te vertegenwoordigen. De curators beschermen de betrokkene en zijn vermogen.

Wat is curatele?

Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen.

Redenen voor curatele

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

  • Een geestelijke stoornis
  • Verkwisting
  • Drankmisbruik, wat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen,
  • of dat iemand zichzelf of andere in gevaar kan brengen.

Gevolgen van de curatele

De curandus kan niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop of huurcontract sluiten, een testament of een samenlevingscontract aangaan. De curator is bevoegd om de handelingen terug te draaien, mochten deze toch plaats vinden.

Beschermend bewind

Overweegt u een beschermingsbewind voor uzelf of voor iemand anders aan te vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

contact

Budget beheer

De beschikking over deze budgetbeheer-rekening ligt in handen van de bewindvoerder.
U zelf krijgt een leefgeldrekening, waar alle weken uw leefgeld op gestort wordt.

aanvragen

Bedrijfs gegevens:
Abo Bewind  B.V

Voor algemene informatie:
info@abobewind.nl

Voor geldaanvragen:
betalen@abobewind.nl

Telefonisch spreekuur:
Maandag t/m Vrijdag: van 09:00 uur tot 12:30 uur.

Postadres:
Postbus 34
9500AA Stadskanaal

Tel: 0599-610019
KvK: 59486988

Kosten beschermend bewind

Klik hier voor de kosten