0599-610019 info@abobewind.nl

Privacyverklaring

ABO Bewind verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u onder budgetbeheer, bewind, mentor of curatele bent gesteld. Het gaat dan om uw persoonsgegevens en financiële gegevens.

De gegevens worden verwerkt, zodat wij onze verplichtingen als budgetbeheerder, bewindvoerder, mentor of curator naar behoren kunnen uitvoeren.

Deze gegevens worden op de volgende manier bewaard. Er wordt gewerkt met een online dossier en een papieren dossier. Het online dossier kan alleen worden ingezien door medewerkers van ABO Bewind, het online dossier is beveiligd met een wachtwoord. Tevens zijn alle computers binnen ABO Bewind beveiligd met een wachtwoord. Het papieren dossier wordt twee jaar bewaard en dan vernietigd. De dossierkasten staan in het kantoor van ABO Bewind. Dit kantoor is beveiligd met een alarmsysteem en voorzien van 24-uurs camerabeveiliging. Daarnaast neemt ABO Bewind passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

ABO Bewind verstrekt uw gegevens niet zomaar aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen als budgetbeheerder, bewindvoerder/curator of mentor of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten corrigeren. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien of corrigeren daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact op via info@abobewind.nl.